Αγγλική Γλώσσα

Περιγραφή:

Το μάθημα αφορά τη διδασκαλία της τεχνικής ορολογίας που σχετίζεται με το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού στην αγγλική γλώσσα και η εξέτασή του είναι υποχρεωτική για όλους.

Ώρες εβδομαδιαίως: 2

Ύλη:

2012-13
Από το βιβλίο An Approach to Technical English τις παρακάτω ενότητες:
UNITS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,16,21,32.
Επίσης οι φωτοτυπίες που δόθηκαν στις παραδόσεις και για όσους δεν τις πήραν θα δίδονται την Τρίτη 04/06/2013 από 12:30-15:00 στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών

2010-11
Ι. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ GETTING FAMILIAR WITH TECHNICAL ENGLISH:
1. κεφάλαια: 1-16, 18-19, 21, 24, 31-32
2. σελίδες: 127-134
ΙΙ.Civil Engineering (μάθημα e-learning, autonomous learning)
ΙΙI. Φωτοαντίγραφα (6)

2009-10
viewtopic.php?f=38&t=1571&start=10#p27817

2008-09
1. "Getting familiar with technical english" (Είναι το βιβλίο του μαθήματος)
Units: 1-11, 13-14, 16, 21, 24, 31, +σελ. 127-138
2. e-learning- Civil engineering
3. 7 Φωτοαντίγραφα