Ειδικά Θέματα Οικοδομικής

Περιγραφή:

Ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, τρόποι διαμόρφωσης τους. Αποκατάσταση, συντήρηση και ενίσχυση παραδοσιακών κατασκευών. Εξελιγμένες κατασκευαστικές μέθοδοι (προκατασκευή, χωροδικτυώματα).
cron